Jednym z pozytywnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest możliwość korzystania z przysługujących w jej krajach świadczeń. Należy do nich Kindergeld, a więc wypłacany przez Niemcy zasiłek na dziecko. Kindergeld dla dzieci w Polsce jest świadczeniem atrakcyjnym przede wszystkim ze względu na jego wysokość, która rośnie wraz z liczba dzieci, na jakie został przyznany. W przypadku jednego będzie 192 euro. Trójka otrzyma już 582, a szóstka 1251. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek ten nie sumuje się z 500+. A zatem, od jego kwoty zostanie odjęta równowartość tej wypłacanej w naszym kraju.

Stanowi on bardzo atrakcyjne rozwiązanie także ze względu na warunki, na jakich jest wypłacany. Ten zasiłek na dziecko w Niemczech przysługuje bowiem nie tylko na takie, które przebywa w tym kraju. Kluczowa jest aktywność zawodowa jego rodzica lub innego prawnego opiekuna. Musi on bowiem być legalnie zatrudnionym u naszych zachodnich sąsiadów dłużej niż sześć miesięcy, bądź mieć tam swoją własną działalność gospodarczą, lub być oddelegowanym do pracy przez firmę polską. Istotne jest jedynie, by dziecko takiego pracownika, który będzie się na nie ubiegał o Kindergeld w Niemczech, przebywało na stałe w jego gospodarstwie domowym. KinderGeld na dziecko w Polsce może być więc bez przeszkód wypłacany ? tak długo, aż osiągnie ono wiek pełnoletniości lub, jeśli wciąż kontynuuje naukę, do wieku 25 lat. Fakt, iż wystarczy być prawnym opiekunem, również oznacza, że grono pracujących za Odrą osób mogących ubiegać się o tego rodzaju zasiłek rodzinny w Niemczech jest dość szerokie. Należą do nich te sprawujące opiekę nad dziećmi przysposobionymi, czy na stałe przyjętymi do domu ? mogą to być np. pochodzące z poprzedniego związku obecnego partnera, czy też wnukowie ? oczywiście jeśli ich dziadkowie pracują w Niemczech.

Duża liczba osób potencjalnie objętych tym świadczeniem, a także atrakcyjność, zwłaszcza jak na średnie polskie zarobki, kwot, jakie są w ramach niego wypłacalne, owocuje dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się ze strony rodzin, których członkowie wyjechali do pracy w Niemczech. A takich, ze względu na wolny wzrost płac w Polsce i bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w Niemczech, nie jest mało.

Jednak by móc cieszyć się tym wyraźnym zasileniem domowego budżetu i ułatwieniem w utrzymaniu potomków, jakim jest Kindergeld dla dzieci w Polsce, trzeba spełnić szereg warunków formalnych.

W jaki sposób uzyskać Kindergeld na dziecko w Polsce?

Pierwszym warunkiem, jaki koniecznie trzeba spełnić, jest posiadanie niemieckiego podatkowego numeru identyfikacyjnego. Otrzymują go pracownicy zameldowani na terenie Niemiec i rozliczający tam podatki, jednak także sezonowi ? po tym, gdy wykonane zostanie pierwsze rozliczenie. Jeśli jednak nie znamy swojego numeru, należy się zwrócić o niego drogą internetową poprzez serwis Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego, a otrzymamy go drogą listowną.

Wówczas możemy przystąpić do składania wniosku o Kindergeld w Niemczech. Wymaga to jednak załączenia szeregu dokumentów. Będą to więc min. zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie od pracodawcy, czy akt urodzenia dziecka. Wymienić wszystkich zaświadczeń, kopii umów, rozliczeń innych dokumentów, jakich życzyć sobie będzie niemiecki Famillienkasse, wprost tutaj nie sposób. Lista jest nie tylko dość długa, ale także istotnie różni się w zależności od formy zatrudnienia (jednej z trzech już wymienionych). Wydłuża się także w tych przypadkach, gdy nasz wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld dotyczy dziecka, które przekroczyło już 18 rok życia, lecz kontynuuję naukę.

Pamiętać należy także tym, że od chwili gdy złożymy wniosek, do momentu w którym otrzymamy pierwszą wpłatę, może upłynąć wiele czasu ? procedura może trwać aż do pół roku. Tym bardziej więc warto zadbać o to, aby wszystkich formalności należycie dopilnować i uchronić się przed koniecznością, dosyłania jakichkolwiek dokumentów. Pewnym pocieszeniem jest jednak fakt, że te zasiłki rodzinne w Niemczech wypłacane są także wstecznie.

Mimo wszystko jednak szkoda stresu i niepotrzebnej dodatkowej fatygi. Dzięki doskonalej znajomości języka, przepisów i innych uwarunkowań, jaką mogą pochwalić się pracownicy firmy Atlantis Tax, każda sprawa, w której służą swoją pomocą zostaje załatwiona tak szybko, jak jest to w danym przypadku możliwe. Dzięki bogatemu doświadczeniu żaden przypadek nie będzie dla nas już problemem ani zaskoczeniem, a nasi Klienci szybko mogą cieszyć się należnymi im pieniędzmi.